Repuestos ( Aire Semi industrial)

 CH105EAMC/CH140EAMC

CH105EAMC/CH140EAMC

11 ASSY CABI FRONT
 CH105EAMC/CH140EAMC

CH105EAMC/CH140EAMC

15 ASSY EVAP UNIT
 CH105EAMC/CH140EAMC

CH105EAMC/CH140EAMC

16 ASSY CABI BACK
 CH105EAMC/CH140EAMC

CH105EAMC/CH140EAMC

18 ASSY DRAIN PUMP
 CH105EAMC/CH140EAMC

CH105EAMC/CH140EAMC

18.1 SWITCH FLOAT
 CH105EAMC/CH140EAMC

CH105EAMC/CH140EAMC

18.2 RUBBER PUMP
 CH105EAMC/CH140EAMC

CH105EAMC/CH140EAMC

2 COVER-CONTROL
 CH105EAMC/CH140EAMC

CH105EAMC/CH140EAMC

20 ASSY CUSHION BASE
 CH105EAMC/CH140EAMC

CH105EAMC/CH140EAMC

21 MOTOR FAN
 CH105EAMC/CH140EAMC

CH105EAMC/CH140EAMC

22 ASSY BRACKET MOTOR
 CH105EAMC/CH140EAMC

CH105EAMC/CH140EAMC

26 ASSY CABINET-BASE
 CH105EAMC/CH140EAMC

CH105EAMC/CH140EAMC

5 ASSY POWER PCB
 CH105EAMC/CH140EAMC

CH105EAMC/CH140EAMC

6 ASSY CUSHION DRAIN
 CH105EAMC/CH140EAMC

CH105EAMC/CH140EAMC

7 BRACKET-WASHER FAN
 CH105EAMC/CH140EAMC

CH105EAMC/CH140EAMC

8 FAN-TURBO
 CH105EAMC/CH140EAMC

CH105EAMC/CH140EAMC

9 CABI SIDE
 CH140EAV/CH105EAV

CH140EAV/CH105EAV

1 ASSY-GUARD SAFETY
 CH140EAV/CH105EAV

CH140EAV/CH105EAV

11 ASSY CABI FRONT
 CH140EAV/CH105EAV

CH140EAV/CH105EAV

15 ASSY EVAP UNIT
 CH140EAV/CH105EAV

CH140EAV/CH105EAV

16 ASSY CABI BACK
 CH140EAV/CH105EAV

CH140EAV/CH105EAV

18 ASSY DRAIN PUMP